תנאי שימוש

ברוכים הבאים למאגר העמותות (להלן: "האתר"), בבעלות ובהנהלת חברת טריפלט בע"מ.

אתר זה מספק לציבור גישה חופשית אל פרטיי עמותות וחברות לתועלת הציבור כפי הנמסר לאתר מרשם העמותות.

בנוסף, האתר מפנה למידע נוסף אודות החברה או השותפות נשוא שאילתת החיפוש מגוגל, ומפנה למיקומה על המפה של אתר WAZE.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, והוא לרשות הציבור.

המידע המופיע באתר מסופק ממקורות אחרים שאינם בשליטתנו, ואין אנו אחראים למהימנותו או אמינותו. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו.

העתקת תוכן מהאתר מותרת בכפוף לביצוע הפניה לאתר (link) מהאתר המעתיק או מהמדיה בה אוזכר המידע המועתק.

עם זאת, העתקת המפה של WAZE או המידע ממנה אסורה – יש לבקש את אישורם. איננו הבעלים של הזכויות במפה, ולכן איננו מוסמכים לייתן אישור בדבר העתקת המפה או התכנים שבה. אולם, השימוש במפה באמצעות האתר חופשית ומותרת.

באם הנך מטעם חברה או שותפות, וברצונך לפרסם מידע נוסף אודות החברה או השותפות, או לעדכן את המידע, ניתן לפנות אל משרדנו באמצעות הדוא"ל: rulingruling@gmail.com.