חיפוש: KINNERET ACADEMIC COLLEGE

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580363786המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר)רשומה
 1