חיפוש: Israel Center

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580554558אלכוהוליסטים אנונימים ישראל מרכז שירות (ע"ר)רשומה
580452191ארכיון תרבות ואמנות ישראל - מרכז לתעוד ומידע ממוחשב (ע"ר)נמחקה
580504686המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך (ע"ר)רשומה
580114536המרכז הישראלי למצוינות בחינוך (ע"ר)רשומה
580510931המרכז הנוצרי הסרי-לנקי בישראל (ע"ר)רשומה
580449775המרכז התרבותי הקוריאני בישראל (ע"ר)רשומה
580480077ידידי מוזיאון המורשת ומרכז מחקר גנאולוגי של בני ישראל (ע"ר)רשומה
580553147מכון מילקן - המרכז לישראל (ע"ר)רשומה
580554640מרכז ביכורי ישראל לקידום כלכלי (ע"ר)רשומה
580447514מרכז ירושלים למשאבי תקשורת של פרוייקט ישראל (ע"ר)רשומה
580516714מרכז ישראל - אסיה (ע"ר)רשומה
580445484מרכז ישראל לחקר המזרח הרחוק (ע"ר)רשומה
580430577מרכז סיוע לטרשת נפוצה בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580154631עמותת בית חיל האויר (ע"ר)רשומה
580489110רואיא- מרכז משאבים, ספריה ומורשת בדואית בישראל (ע"ר)רשומה
580313237המרכז הישראלי לאמנות העוגב - גדרות (ע"ר) (ISRAEL CENTER FOR ART OF ORGAN MUSIC - GDEROT-(REGISTERED AMUTAבהליכי מחיקה
580382331ישיבת בית דוד - מרכז למנהיגות לישראל (ע"ר) (.BEITH DAVID YESHIVA - CENTER FOR LEADERSHIP IN ISRAEL (R.Aרשומה
580102036כלל ישראל - המרכז הירושלמי ליהודים על-פי בחירה CLAL ISRAEL - THE JERUSALEM CENTER FOR JEWS BY CHOICEנמחקה
580355824מרכז בינלאומי לחקר רפואה סינית נוגדת סרטן (ע"ר) (INTERNATIONAL CHINESE MEDICINE CANCER RESEARCH CENTER OF ISRAEL (R.Aרשומה
580244028מרכז לאומנויות הלחימה,שוטו - קאן קארטה - דו ישראל CENTER OF MARTIAL ARTS,SHOTO KAN KARATE DO ISRAELרשומה