חיפוש: British

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580439206עמותת ההנצחה של ההתנדבות לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580225555אגודה למען בית הקברות הבריטי בחיפה COMMITTEE FORMED FOR BRITISH COMMUNITY CEMETERY HAIFAרשומה
580071348ברכה - החברה לעולים מבריטניה העמותה מפורקת מרצון BARECHA - BRITISH OLIM SOCIETYפורקה מרצון
580265775לשכת המסחר ישראל בריטניה (עמותה רשומה) (ISRAEL - BRITISH CHAMBER OF COMMERCE (NON PROFIT ASSOCIATIONרשומה
580252286עמותה למטרות צדקה, פרוייקט בריאות השן, עלית הנוער, אנגליה YOUTH ALIYAH BRITISH DENTAL PROJECT CHARITABLE SOCIETYנמחקה
 1