חיפוש: 01-067156-8

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580319564פתח תקוה 1 (ע"ר)בהליכי מחיקה
580181949קבוצה מדיירי בנין אלפעל 1 לודנמחקה
580184018קופת גמ"ח בעש"ט בביהח"ס דגור רחוב בעש"ט 1 בני ברקנמחקה
580187656קרן סמסון מחיקה 1נמחקה
580117851שולחן עגול מס' 1 חיפה, ישראלרשומה
580251825שלום 1נמחקה
5803084841 1 - התאחדות נוער וצעירים עולים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט