חיפוש: 01-067156-8

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580057412אגודת בית הכנסת המרכזי של יוצאי תימן בת-ים, תפארת ציון ע"ש אבי העזרי, רחוב הגבורים 1, בת-יםרשומה
580044121"עתו"א" (עידוד תרבות ואומנות) מחיקה 1בהליכי מחיקה
5803778101 מתוך 11 (ע"ר)רשומה
580354447אוטוסטרדת המידע בחינוך - ישראל 1 (ע"ר)נמחקה
580095529אליצור יאיר - סעד מחיקה 1נמחקה
580066371בית הכנסת "אביר יעקב" לוד מחיקה 1נמחקה
580002954בית הכנסת רח' מרמורק 1 תל-אביברשומה
580569044בית כנסת פאר ירושלים רח' גורדון 1 חיפה (ע"ר)בהליך רישום
580063394בנה ביתך במורשה מס' 1נמחקה
580145217בת-ים 1 - 1989פורקה מרצון
580034072האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל (ע"ר)רשומה
580046928האגודה לקידוד המוצר בישראל (ממ"י) ג'י אס 1 ישראל (ע"ר)רשומה
580008431האחדים על ידי אחרים,האחדים עבור האחרים חבל 1נמחקה
580388742העמותה למען מצויינות בביה"ס למדעים ולאמנויות עמל 1 בחדרה (ע"ר)רשומה
580026854לשכת ראובן מס' 1 ברשימתה של הלשכה הגדלה של בונים חופשיים, קדמונים ומקובלים למדינת ישראלהחייאה
580302933מעגל נשים מס' 1 תל-אביב (ע"ר)החייאה
580379733סוכת שלום - בית כנסת חב"ד, רח' האשל 1 רמת גן (ע"ר)רשומה
580547057עזרה הדדית - אדר מספר 1 - בית שמש (ע"ר)רשומה
580340628עמותת משפחות להנצחת נופלי בה"ד 1 (ע"ר)רשומה
580175883פורום סגל בכיר למינהל ולמדיניות בישראל מחיקה 1בהליכי מחיקה