חיפוש: נווה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580330223בית הכנסת נווה אורות ע"ש י. טרגר (ע"ר)רשומה
580427128מ.ט.ה. - מרכז טהרת המשפחה נווה נוי ונחל בקע באר שבע (ע"ר)רשומה
580565596עמותת נווה ב.ר.ק. - בטחון רווחה וקהילה (ע"ר)רשומה
580312874"בני ציון" בית כנסת ליוצאי בוכרה נווה אליעזר ת"א (ע"ר)פורקה מרצון
580377604"מקדם" - ארגון יהודי אתיופיה נווה יעקב (ע"ר)רשומה
580220713"נווה - חן"נמחקה
580342053"נווה מאורות" - בית מדרש ותפילה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580045334"נווה עמק"רשומה
580276905א.ס. נווה חוףנמחקה
580018562אגודת בי"כ אהבת ציון ותורה נווה מגןנמחקה
580468379אהבה ושלום - נווה חן (ע"ר)רשומה
580106839אוהל משה - נווה דורוןנמחקה
580534022אוהל תורה נווה שאנן (ע"ר)רשומה
580213296אליצור נווה דוד רמלה - נשים - עמותה לקידום כדור-סל נשיםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580132330אנשים למען נווה נאמן א.ל.ןנמחקה
580230555באר נווה זבולוןנמחקה
580041457ביהכנ"ס אגודת אחים עץ חיים נווה שלוםנמחקה
580082097בית דוד ומשה נווה דוד דימונהנמחקה
580556439בית הכנסת הדתי לאומי נווה נוף לוד (ע"ר)רשומה
580510212בית הכנסת המרכזי נווה יעקב ירושלים (ע"ר)רשומה