חיפוש: תקוה לחיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580543247ארגון הבריאות תקוה לחיים (ע"ר)רשומה
580255495העמותה"תקוה לחיים"של מאיר אסוליןנמחקה
580372084תקוה לחיים - המרכז הארצי לנפגעי טרור ולחולים (ע"ר)רשומה
580460350תקוה לחיים - מרכז תמיכה לנוער (ע"ר)רשומה
 1