חיפוש: תפארת שלמה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580345338"תפארת שלמה" ברמת גן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580306348"תפארת שלמה" על שם הרש"ב (רבי שלמה בלחנס) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580042489אגודת תפארת מרדכי שלמה דחסידי באיאןנמחקה
580060028בית כנסת תפארת ישראל נוה שלמה גדרהנמחקה
580132918בית כנסת תפארת שלמה - שיכון ד', בית-שאןנמחקה
580130219בית כנסת תפארת שלמה ע"ש שלמה סטפן בן פורטונה ודוד אילוז (ע"ר)רשומה
580526432ישיבה גדולה תפארת חיים ברמת שלמה (ע"ר)רשומה
580004018כולל אברכים "תפארת מרדכי שלמה" בני ברקנמחקה
580097095מוסד ילדים וישיבת תפארת שלמה ע"ש הר' שלמה משיח זצ"לרשומה
580095768עמותת תפארת נוף - בית שלמה ד'בוסטון (ע"ר)רשומה
580156198תלמוד תורה רוז'ין תפארת מרדכי שלמהרשומה
580457042תפארת מרדכי שלמה - ביתר (ע"ר)רשומה
580530483תפארת שלמה זלמן (ע"ר)בהליך רישום
580235216תפארת שלמה מנחםרשומה
580246395תפארת שלמה ע"ה למלכי בית דוד ע"הרשומה
 1