חיפוש: תפארת משה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580426872קהל תפארת משה (ע"ר)רשומה
580313302שירת משה - תפארת המזרח (ע"ר)בהליכי מחיקה
580204626תלמוד תורה תפארת משהנמחקה
580502375תפארת ישראל ע"ש משה ישראל אבוהב ע"ה (ע"ר)רשומה
580471605תפארת משה - למען שמו באהבה (ע"ר)רשומה
580281525תפארת משה ויונתןרשומה
580188472תפארת משה וישראלנמחקה
580557080תפארת משה וישראל - בני עי"ש (ע"ר)רשומה
580277333תפארת משה ומריםנמחקה
580240430תפארת משה ע"ש רבי משה פניאן זצ"לנמחקה