חיפוש: תפארת משה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580261881אהלי תפארת משה בביתררשומה
580249498ארגון נשי אהבת ישראל על-יד מוסדות תפארת אוהל משהרשומה
580263929ביה"ס הישיבתי על יד מוסדות תפארת אהל משהנמחקה
580253516בית הכנסת "תפארת משה", מאורנמחקה
580460533בית הכנסת תפארת מתיתיהו ובית המדרש נתיבות משה עתלית (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580092286בית כנסת "תפארת בנים" שבקרית משה ג' טבריהנמחקה
580038594בית כנסת "תפארת משה" מזרח תלפיות,ירושליםנמחקה
580044048בית מדרש גבוה לתורה תפארת נתניה יד משה (ע"ר)רשומה
580429249בית מדרש תפארת יהודה ע"ש יהודה בן משה דימונה (ע"ר)רשומה
580053155גמ"ח תפארת משה ירושליםנמחקה
580353779היכל בני אסרף - עמותת תפארת משה (ע''ר)רשומה
580326445המרכז הרוחני כולל "משכנות תפארת משה" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580030161ישיבה "תפארת למשה"-ע"ש רבנו משה אלשיךרשומה
580110054ישיבת "תפארת משה" בני ברקרשומה
580074151כולל לאברכים מצויינים "תפארת משה" ע"ש הרב משה ב"ר צבי שוורץרשומה
580540409מוסדות חינוך תפארת חב"ד - קרית משה רחובות (ע"ר)רשומה
580246429מוסדות תפארת משה אהרן ירושליםרשומה
580142693מוסדות תפארת משה בצלאלרשומה
580295996מוסדות תפארת משה פרדו לתורה וחסד בני-ברק (ע"ר)רשומה
580123792מוסדות תפארת-אוהל משהרשומה