חיפוש: תפארת ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580134609עמותת בית-כנסת ע"ש הרב שמעון בן לולו זצ"ל - תפארת ישראל שיכון מזרח ראשון-לציון העמותה נמחקהנמחקה
580097525ישיבת כולל לבעלי תשובה תפארת ישראל ע"ש הסבא קדישא הצדיק הגדול רבינו ישראל אבוחצירא זצק"ל במעלותנמחקה
580057594"תפארת ישראל"נמחקה
580339695"תפארת ישראל" - מורשת יהדות תימן - נהריה (ע"ר)רשומה
580039204"תפארת ישראל" נהריה העמותה נמחקהנמחקה
580171726אגודה תורנית לבית רוז'ין - תפארת ישראל עמותה מחוקהנמחקה
580020378אגודת ישיבת תפארת ישראל חיפהרשומה
580249498ארגון נשי אהבת ישראל על-יד מוסדות תפארת אוהל משהרשומה
580166502ביכ"נ לצעירים תפארת ישראלנמחקה
580170660ביכנ"ס תפארת ישראל - רובע השופטים קרית - גתנמחקה
580043255בית הכנסת "תפארת ישראל" - כרכוררשומה
580005577בית הכנסת "תפארת ישראל" מגדיאלנמחקה
580436343בית הכנסת אגודת תפארת ישראל גדרה, שכונת קטרה(ע"ר)רשומה
580041481בית הכנסת המרכזי ליוצאי תימן "תפארת ישראל" ברמת עמידר רמת-גןרשומה
580079903בית הכנסת המרכזי לתימנים "תפארת ישראל" שכונת בית אליעזר חדרה העמותה נמחקהנמחקה
580173615בית הכנסת תפארת ישראל - גבעת עדהנמחקה
580405892בית הכנסת תפארת ישראל - חב"ד (ע"ר)רשומה
580185189בית הכנסת תפארת ישראל בית שמשנמחקה
580078780בית הכנסת תפארת ישראל בשכ' יצחק, נוה חיים - חדרהבהליכי מחיקה
580175255בית הכנסת תפארת ישראל בשכונת קטמון ג' ירושליםנמחקה