חיפוש: תנועת תרבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580189884העמותה לחינוך תרבות וקליטת עליה ברוח ערכי תנועת העבודה העמותה בהליך פרוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580493948תנועת ברכה לחינוך, תרבות, רווחה ומורשת ישראל (ע"ר)רשומה
 1