חיפוש: תלמוד תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580293900אגודה תלמוד תורה חסד לאברהם נוה עמל רחוב י.ל. פרץ (ע"ר)נמחקה
580130664מרכז רוחני - שובה ישראל בית מדרש כולל תלמוד תורה קרית עקרון ע"ש מו"ר המאור הרש"ש זצוק"ל זתע"ארשומה
580086643תלמוד תורה באר חיים מרדכי ע"ש הגאון מניאמץ זצ"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580058162תלמוד תורה ויאמר יצחק ע"ש הגאון סבא דמשפטים נר המערבי רבינו יצחק בן וואליד זיע"ארשומה
580266054תלמוד תורה תשב"ר ירושלים בקרית כרמי שלמה ע"ש הרה"ג הגדול ש"ז אוירבאך זצ"לנמחקה
580097251בית מדרש, כולל, ישיבה לבעלי תשובה, תלמוד תורה ושעורי תורה ויהדות לעם ע"ש המנוח יונה (יוניוב) בן יוכבד ז"לנמחקה
580043230המוסדות המאוחדים "אור תורה" - ישיבת אור תורה רבי מאיר בעל הנס תלמוד תורה אור תורה, קרן גמילות חסדים אור תורהרשומה
580036390"תלמוד תורה בית דוד ושלמה"רשומה
580241149"תלמוד תורה" אהלי ספררשומה
580038172אגודת תלמוד תורה "אור זורח" בני ברקרשומה
580064863אגודת תלמוד תורה ובית כנסת אליהו הנביא הראשון בחיפהבהליכי מחיקה
580050284אגודת תלמוד תורה וישיבת חיי עולם ובית תבשיל ליתומיםרשומה
580025500אגודת תלמוד תורה מגן דוד ירושליםרשומה
580382737אלעד - תלמוד תורה (ע"ר)רשומה
580500635ארץ הצבי תלמוד תורה דתי לאומי באר שבע (ע"ר)רשומה
580019644בי"כ תלמוד תורה (על שם שמואל הלוי)בהליכי מחיקה
580151199בית הכנסת וישיבה תלמוד תורה אהבה ואחווה הרב חיים כפוסי , בת יםנמחקה
580327260בית הכנסת תלמוד תורה "אור החיים" לעולי מרעאש - תורכיה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580515039בית ספר ממלכתי-דתי תלמוד תורה מבוא חורון (ע"ר)רשומה
580433001הזיו והזוהר - תלמוד תורה וגמילות חסדים (ע"ר)רשומה