חיפוש: תורת חסד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580467793אורה של תורת חסד (ע"ר)רשומה
580002038המרכז התורני "תורת חסד" הישיבה הגדולה "נחלת יעקב"רשומה
580546935מכון תורני תורת חסד (ע"ר)רשומה
580053015מתיבתא דירושלים "תורת חסד"נמחקה
580418986קרן תורת חסד מתת מרדכי - ע"ש המנוח מרדכי מתתיהו בן משה ז"ל (ע"ר)רשומה
580478030תורת חיים - אהבת חסד(ע"ר)רשומה
580159747תורת חסד - בית שמשבהליכי מחיקה
580507077תורת חסד - מלא רחמים (ע"ר)רשומה
580433241תורת חסד בארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580336675תורת חסד בגליל (ע"ר)רשומה
580121655תורת חסד ביהודרשומה
580504207תורת חסד בת- ים (ע"ר)רשומה
580368587תורת חסד ללימודי תורה וחסידות (ע"ר)רשומה
580466001תורת חסד נהריה (ע"ר)רשומה
580445492תורת חסד על לשונה (ע"ר)רשומה
580407427תורת חסד קהילת קודש (ע"ר)רשומה
580457794תורת חסד רמת הנחלים (ע"ר)רשומה
580415123תורת שערי חסד - בית מדרש קהילתי במרכז ירושלים (ע"ר)רשומה
580399970תלמוד תורה תורת חסד ביתר עילית (ע"ר)רשומה
580041218בית מדרש תורת חסד ע"ש ישיבת תורת חסד לודג' פולין כולל אברכים בני ברקרשומה
 1