חיפוש: תורת חיים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580258853אגודת ידידי מוסדות תורת חיים מוסקבה לפעילות דתית במדינות חבר העמיםנמחקה
580042000אגודת תורת חיים - ירושליםנמחקה
580363877אוהלי יוסף יצחק תורת חיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580097400בית הכנסת "תורת חיים" הר-נוף ירושליםבהליכי מחיקה
580429801העמותה לקידום תורת חיים (ע"ר)רשומה
580060614ישיבה וכולל לאברכים "תורת חיים" כפר גנים פתח תקוהרשומה
580041663ישיבת תורת חיים בני ברקנמחקה
580052298ישיבת תורת חיים ירושליםרשומה
580001170כולל "תורת חיים" חולוןרשומה
580340354כולל תורת אחיעזר לע"נ רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל ירושלים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580286078כולל תורת חיים מגדל העמקרשומה
580152155מוסדות תורת חיים - חב"ד ירושליםנמחקה
580519767מוסדות תורת חיים - חינוך ומנהיגות (ע"ר)רשומה
580395457מוסדות תורת חיים אלעד (ע"ר)רשומה
580358828מחנה תורת חיים (ע"ר)רשומה
580400596מרכז חינוכי תורת חיים - בית אחיעזר (ע"ר)רשומה
580236289מרכז קהילתי תורת - חיים, ראשון לציוןרשומה
580533131פרוייקט בנייה תורת חיים (ע"ר)רשומה
580053957קהילת תורת חיים - הקהילה המסורתית (קונסרבטיבית) הרצליה (ע"ר)רשומה
580026797קופת גמילות חסדים ע"ש חיים מנדל וזלטה בדר ליד בית הכנסת תלמוד תורה תורת אמתנמחקה