חיפוש: תורת אמת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580075158הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש) ירושלים THE HOLY YESHIVAH & TALMUD TORAH TORATH EMETH. JERUSALEMרשומה
580146587בית כנסת תורת משה אמת לעולי תוניסיהרשומה
580295467המאיר לדוד - הפצת תורת אמת להחשת הגאולה (ע"ר)רשומה
580210797ידידי תלמוד תורה תורת אמת חיפהרשומה
580112878מרכז חב"ד תורת אמת -גילה העמותה נמחקהנמחקה
580026813קופת גמ'ח ע"י בי"כ "תורת אמת" חיפהרשומה
580026797קופת גמילות חסדים ע"ש חיים מנדל וזלטה בדר ליד בית הכנסת תלמוד תורה תורת אמתנמחקה
580131274ת.א.נ.ל. - תורת אמת נתן לעמונמחקה
580493641תורת אמת- קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580017812תלמוד תורה "תורת אמת" בני ברק (ע"ר)רשומה
 1