חיפוש: תומכי תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580023448קרן תומכי ומפיצי תורה וסעד מיסודו של הרב אליהו פרדס ז"ל, הרב הראשי וראב"ד לירושלים עיה"קרשומה
580426047איגוד תומכי תורה בארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580106458גמילות חסד המאוחד - תומכי תורהנמחקה
580087187חברת תומכי תורה דחסידי ברדיטשוברשומה
580171510מפעל תומכי תורה - זכרון ישעיהו - ע"ש הבחור ישעיה נוימן ז"לנמחקה
580004810מפעל תומכי תורה ועזר נשואין שע"י תלמידי ישיבת רוז'יןרשומה
580029734מת"ת מפעל תומכי תורהנמחקה
580360766קרן ת"ת (תומכי תורה) עין איה (ע"ר)רשומה
580495596תומכי תורה בית שמואל (ע"ר)רשומה
580473601תומכי תורה דרשת הכוללים בארה"ק (ע"ר)רשומה
580058550תומכי תורה וחסד דחסידי גור בני ברקנמחקה
580228062תומכי תורה יקירי ירושליםנמחקה
580237840תומכי תורה לתלמידי ישיבת היכל התורה - פרשבורגנמחקה
580561132תומכי תורה רמות (ע"ר)רשומה
580335149תומכי תורה שע"י ישיבת באר יהודה (ע"ר)רשומה
580338234תומכי תורה שע"י ישיבת פוניבז' (ע"ר)רשומה
580569101תומכי תורה תהילה לדוד (ע"ר)רשומה
580357614תומכי תלמוד תורה מכמש (ע"ר)רשומה
580473536תתעל"ה - תומכי תורה עולם הישיבות (ע"ר)רשומה
580243939"תומכי תורה הכללית" - שכונת עזרת תורה, ירושליםנמחקה