חיפוש: תבור

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580218956בית חב"ד כפר תבור שע"י צעירי אגודת חב"ד - המרכזנמחקה
580438224בית חב"ד כפר תבור שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר)רשומה
580300952בית כנסת בית אל תבור (ע"ר)נמחקה
580132694בית-הורים - כפר תבורנמחקה
580102291העמותה לותיקי הגליל התחתון, כפר תבור ויבנאלרשומה
580094233הפועל כפר תבורפורקה מרצון
580320042למען כפר תבור (ע"ר)נמחקה
580064764מוזיאון פרטי - המושבה כפר תבור (ע"ר)רשומה
580092815מנוף כפר תבורנמחקה
580069128מרכז קהילתי כפר-תבוררשומה
580446565מרכז רפואי - הר תבור (ע"ר)פורקה מרצון
580094209ספורט כפר תבורנמחקה
580447829עמותת תבור להגנת זכויות ילדים (ע"ר)רשומה
580472082עץ חיים - כפר תבור (ע"ר)רשומה
580539716תבור - מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי (ע"ר)רשומה
580092807תיירות כפר תבורנמחקה
 1