חיפוש: ת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580073856א. י. ה. ת. (אשה יראת ה' תתהלל)נמחקה
580206662"נשות ת.מ.ר. תמיכה, מזור, רפואה - ארגון נשים מתנדבות בבני ברקנמחקה
580304897א.י.למ.ת. - איגוד ישראלי למואי תאי (ע"ר) (I.M.T.A. ISRAEL MUAI TAI ASSOCIATION (R.Aנמחקה
580329761א.י.ס.ת. - ארגון יהודי ספרד תומך (ע"ר)נמחקה
580536068א.מ.י.ת.י. - אגודת מקצועני ישראל של תעשיית היופי (ע"ר)רשומה
580513521א.מ.ת. אמונה מיצווה תורה - עמותה לקידום ערכי היהדות והפצת תורה (ע"ר)רשומה
580100998א.ת.ג. - מדרשה לתרבות הגוף - אמריקה ישראל A.O.F. - AMERICAN ISRAEL - INSTITUTE OF FITNESSרשומה
580143691א.ת.ח. אזרחים תומכי חיים עמותה ציבורית לקידום בחירתו של חיים בן- חיים לראשות העיר רעננה ושיפור חיי הרווחה, התרבות והקהילנמחקה
580026466אג' עזרת יתומים א.מ.א. אמוץ משפחות אלמנות ת"א-יפופורקה מרצון
580002988אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים תרשומה
580266633אגודת ת.ע.ג. (תורה-עבודת ה' - גמילות חסדים)נמחקה
580121135אוצר העיר המרכזי - לפירות ויבולים הקדושים בקדושת שביעית שע"י בית דין לעניני שמיטה בקוממיות תנמחקה
580148682בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.רשומה
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580289395ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, אנרגיה, מורי דרך ואמנים (ע"ר)רשומה
580055002הועד להוצאת כתבי הגה"ק רבי ישכר שלמה טייכטל זצוק"ל הי"ד ראב"ד ור"ם דק"ק פישטיאן (צכוסלובקיה) בעהמ"ס שו"ת "משנה שכיר" ו"אנמחקה
580075158הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (חב"ד ליובאויטש) ירושלים THE HOLY YESHIVAH & TALMUD TORAH TORATH EMETH. JERUSALEMרשומה
580537561התנועה למינהל תקין ולשמירת זכויות התושב בגבעתיים - מ.ת.ג. (ע"ר)רשומה
580189041יד פנחס ושמואל - קופת גמ"ח שליד ביהכ"נ "יבנה" כפר גנים, פ"ת ע"ש פנחס זילבר ז"ל וע"ש שמואל סבו ז"לרשומה
580266187מ.ב.ת. - עמותה לקידום מפגשי נוער ישראלי - גרמניבהליכי מחיקה