חיפוש: שערי תשובה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580078798בית הכנסת "שערי תשובה" רחוב בצלאל 56, ירושליםנמחקה
580015394בית הכנסת שערי תשובה בכרמל הצרפתי חיפהרשומה
580153203בית כנסת - שערי תשובה - שכונה ה באר שבענמחקה
580281004בית כנסת שערי תשובה - אזורנמחקה
580264091בית כנסת שערי תשובה באבן יהודהרשומה
580214369בית כנסת שערי תשובה טירת הכרמלנמחקה
580074441בית כנסת שערי תשובה מרכז בית שמש העמותה נמחקהנמחקה
580066470המדרשה להקניית ערכי היהדות "שערי תשובה"נמחקה
580467249שערי תשובה - הכנסת אורחים קרית מלאכי (ע"ר)רשומה
580042828שערי תשובה וחייםרשומה
580410819שערי תשובה לזכר הגה"ק רבי חיים מרדכי מרגלית זי"ע אב"ד דובנא (ע"ר)רשומה
 1