חיפוש: שערי שמעון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580127629אגודת ביהכ"נ המרכזי לעולי בבל שערי צדק - ע"ש רבי שמעון בר-יוחאי ורבי מאיר בעל הנסנמחקה
580262129אוהל שמעון שערי חסדנמחקה
580130524ביכנ"ס שערי רחמים ע"ש רבי שמעון בר-יוחאינמחקה
580270726שערי שמעון אריהרשומה
 1