חיפוש: שמע ישראל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580505659מרכז שמע ישראל - לתצוגה תעוד והנצחת קדושי השואה בנשיאות כ"ק אדמו"ר מקאליב (ע"ר)רשומה
580464360שמע ישראל - אור עולם (ע"ר)רשומה
580415743שמע ישראל - מפעל תלמיד חכם (ע"ר)רשומה
580321495שמע ישראל - שערי רחמים (ע"ר)רשומה
580402212שמע ישראל בית שמש (ע"ר)רשומה
580505410שמע ישראל- הבית היהודי (ע"ר)רשומה
580447951שמע ישראל עם אחד - ירושלים (ע"ר)רשומה
580370054שמע ישראל תורה נטוורק (ע"ר)רשומה
 1