חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580041069"קרן ערכים" מיסודו של אליהו בילצקי עמותה מחוקהנמחקה
580048114"רמות חפר" מוסד חינוכי של השומר הצעיררשומה
580054963"רעות" קרן עזרה הדדית במושבים השיתופיים של הפועל המזרחירשומה
580229284"שא"י" - עמותה לשמירת האופי היהודי של החברה הישראליתנמחקה
580354090"של" העמותה לשירות לאומי אזרחי חלופי (ע"ר)רשומה
580006658"תפוחים של זהב" - אגודה למען קרבנות טרורנמחקה
580538585אביהם של ישראל (ע"ר)רשומה
580501518אבירי הרפואה של ישראל (ע"ר)נמחקה
580336725אברמוב דניאל בית כנסת של הבוכרים באר שבע (ע"רפ)בהליכי מחיקה
580056893אגוד ארצי של אמנים ומורים למוסיקה בישראלרשומה
580337780אגוד ארצי של מועדוני הסורופטימיסט בישראל (ע"ר)רשומה
580030195אגוד המושבים של הסתדרות הפועל המזרחי בישראלרשומה
580083038אגוד עולמי של יוצאי ווהלין, המרכז בישראלרשומה
580090173אגודה בינלאומית של מארגני פסטיבלים לפולקלור - C.I.O.F.F סניף ישראלרשומה
580114486אגודה ישראלית לקידום המחקר של יהדות אמריקה הלאטיניתרשומה
580072528אגודה ישראלית לתרביות רקמה וביולוגיה מולקולרית של צמחיםרשומה
580050896אגודה ישראלית של בעלי ומשתמשי מתקנים מרכזיים לחימום מים והסקהנמחקה
580229060אגודה ישראלית של ידידי הרפובליקה הצ'כיתרשומה
580030781אגודה להנצחת זכרו של א' הרטמן ז"לרשומה
580046852אגודה להנצחת זכרם של טייסי חיל האוויר בני חיפה רבתי שנפלו במערכות ישראלנמחקה