חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580011914"ועד נשים מתנדבות" ליד ישיבת הרמב"ם ובית יוסף מיסודה של שולמית תילאיוףנמחקה
580354165"זכרון שמואל" להנצחת זכרו של החייל שמואל קלוגהפט ז"ל (ע"ר)נמחקה
580446334"חבורז" - העמותה להנצחת זכרו של רז מינץ (ע"ר)רשומה
580091296"חבל שלום" - עמותה של ישובי חבל שלוםרשומה
580033017"חומה" ברית עולמית של יהודי הונגריה מפעלי לעולי הונגריהרשומה
580258960"חסד של אמת" בישראל ובעולםבהליכי מחיקה
580091163"יד ברוריה" לזכרה של ברוריה הכט ז"לנמחקה
580082485"יוסף חיים" לזכרו של הבחור יוסף חיים ריפס ז"ל שנקטף בתאונת דרכיםבהליכי מחיקה
580036267"ימין אורד" כפר ילדים דתי ע"ש צ'רלס אורד וינגיט (מיסודן של הסתדרות הפועל המזרחי והמחלקה לעלית ילדים ונוער של הסוכנות היהרשומה
580014918"כל בו לתלמיד" - אופקים ביסודם של ועדי הורים ומנהל בתי ספר באופקיםנמחקה
580245009"לכלה בעין יפה" לזכרה של יפה הקר ז"ל לבית ינובסקי (ע"ר)רשומה
580255990"מדרשת עיון" של התנועה המסורתית בת"ארשומה
580036713"מוסדות בית ישראל" מיסודם של צעירי חב"ד נתיבותרשומה
580264299"מרגליות" מכון למחקר עריכה ופירסומים של ספרי חינוך ולימודרשומה
580053718"מתן בסתר" קרן לזכרם של ד"ר אברהם הלפרין ובנו צחינמחקה
580235836"נח" - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חייםרשומה
580346161"קבוצת עבודה" - עמותה ליצירה וקידום של תיאטרון מקורי ועצמאי (ע"ר)רשומה
580084010"קול יהודה" העמותה להחדרת ערכי היהדות לזכרו של הרב יהודה רביבו זצ"לנמחקה
580068161"קופת עמל המרכזית של הסתדרות העובדים הלאומית"נמחקה
580005585"קרן אור לעזרה הדדית" על שמו ולזכרו של יעקב אור הכהן ז"ל,מיסודו של מנין הצעירים בגבעתיםרשומה