חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580159473ש.י.ר. - שבט יהודי רומניה, מכון לחקר יהדות רומניה בישראל מייסודה של התאחדות עולי רומניה בישראלרשומה
580013027של"פ קופת אחים ליד לשכת חרמון מס. 21 תל-אביב (ע"ר)נמחקה
580115798הסניף הישראלי של הפדרציה הבין-לאומית של תעשית התקליטים INT. FED. OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY - ISRAEL NATIONAL GROUPפורקה מרצון
580104206"אבוקה" לזיכרם של יקירי קיבוץ ניר יצחקרשומה
580101475"אביב" אגודת בוגרים וידידים של כפר הנוער בן שמןרשומה
580246239"אהלי - חן" להשרשת ערכיה הנצחיים של תורת ישראל בחיי האומהנמחקה
580059798"אור יהל" אגודה לפיתוח משאבי למידה והוראה של מורשת ישראל ללומד המבוגרנמחקה
580089886"אור ירושלים" מרכז הסברה וארגון למען התחיה הרוחנית-מוסרית של עם ישראלנמחקה
580110161"אור-לתושב" - לשכה לפניות הציבור מיסודו של נריה שטראוכלרנמחקה
580049427"אות ברית קודש" האגודה להנצחת זכרם של רבי יוסף ורבי דוד כנפו זצ"לנמחקה
580353340"אח לאח" - איגוד של יהודי גרוזיה (ע"ר)רשומה
580331072"אסופות" - מכון מחקר והוצאה לאור של "יד הרב נסים" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580026938"אקדמון" - עמותה לרווחת הסטודנטים, מיסודן של אגודת הסטודנטים והאוניברסיטה העברית בירושלים (ע"ר)רשומה
580381002"בית אלחכמה" של העדה הדרוזית בשפרעם (ע"ר)רשומה
580238764"בית אמיר לפתוח כוחות הגוף, הנפש והרוח לזכרו של אמיר קולני ז"ל"רשומה
580222826"בית דוד" בית הכנסת של עולי בוכארה יוצאי העיר שהרסבזנמחקה
580071918"בית הכנסת נר יהודה" של פועלי אגודת ישראלנמחקה
580247534"בית יהודה" - פנימיה ובי"ס תיכון מקצועי לבנות של נשי אגודת ישראלנמחקה
580004083"במישור" -ארגון לשיקום רוחני של אסירים בישראלנמחקה
580096618"דרך" - אגודת שוחרי העתיד של יהדות גרוזיהנמחקה