חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580019453קרן בני יוסף ומיסודם של הרב ע. סאכאטשעווסקי ורעיתו רויזע סאכאטשעווסקי ז"לנמחקה
580191542קרן הסקווש הישראלי מיסודם של יוצאי דרום אפריקה THE ISRAEL SQUASH FOUNDATION FOUNDED BY SOUTH AFRICAN IMMIGRANTSנמחקה
580100907קרן והדרת פני זקן - ע"ש אברהם אריאס ז"ל מיסודה של לשכת נור מס. 73נמחקה
580247302קרן ויסברט גרטרוד -טובה- ופרץ ז"ל ליד לשכת "בת-ים" ו"רעות" של מסדר "בני-ברית" לחלוקת מילגות לנכי צה"לרשומה
580024099קרן חונן ומלוה וסעד מיסודו של הרב אליהו פרדס ז"ל הרב הראשי וראב"ד לירושלים עיה"קרשומה
580388031קרן יוני - עמותה לזכרו של יוני דבירי ז"ל ובוגרי מדרשיית נעם שנפלו במערכות ישראל (ע"ר)רשומה
580106128קרן לזכרם ועל שמם של הורינו המחנך והסופר ר' פנחס ורעיתו מרת גיני שיפמן בן סירה לחקר תולדות החינוך היהודי ניתן צו פירוק עניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580103265קרן למתלמדים ע"ש ליאון רקנאטי ז"ל מיסודם של משפחת רקנאטי ומסדר בני ברית לשכת רבי יהודה הלוירשומה
580036994קרן לעזרה ולגמילות חסדים ע"ש ר' ישראל מאיר קוויזר ז"ל של ביה"כ לצעירים תקוותנו ירושליםנמחקה
580154037קרן לעזרה לזכר קורבנות השואה מרים ויונה אשכנזי ז"ל מיסודה של הבת הגב' שולמית בר הלל ובנותיה מירושליםנמחקה
580022713קרן מלגות מיסודם של אגודת נאמני בית חיים אברהם, לשכת בני ברית "שער עליה" (יהודים יוצאי הבלקן)רשומה
580489003קרן מלגות ע"ש משפחת רוביק מדרום אפריקה ליד לשכת "ירושלים" מס' 84 של הבונים החופשים בישראל (ע"ר)רשומה
580142297קרן מלגות על שם שפרה קומרוב ז"ל ורפאל פלדהון ז"ל - מיסודם של אסיה ואבנר קומרוב ז"ל.רשומה
580252302קרן ע"ש מרכז הרב הגאון הנדיב חכם חיים בן דניאל אלייהשווילי ז"ל מיסודו של חיים בן אליהו דטיהשווילירשומה
580134955קרן ע"ש פליקס ומריה בלומשטין לאחזקה, קידום ופיתוח של המרכז לרפואת שיניים, פה ולסתות במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומרפורקה מרצון
580011187קרן ע"ש ש. הירש מיסודה של אמונה תנועת האשה הדתיתרשומה
580012144קרן פישר ע"ש מלי ויוסף מייסודה של אגודת נאמני מועדון רוטרי תל אביב יפו (ע"ר)רשומה
580042398קרן רודולר, קרן הלוואות לתלמידי מוסדות מדרשית נעם מיסודם של צבי זאב רודולר ז"ל ואסתר רודולר תבדלח"ארשומה
580023448קרן תומכי ומפיצי תורה וסעד מיסודו של הרב אליהו פרדס ז"ל, הרב הראשי וראב"ד לירושלים עיה"קרשומה
580151934ש.ח.ף. - עמותה לקידום, עידוד וחיזוק יכולת התיפקוד של הפרטנמחקה