חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580564284עמותה להצלת חייה של אורלי סאדתי מ.ז. 056542228 (ע"ר)רשומה
580216471עמותה למען השבת זכויות פנסיה ורכוש של יהודים מרומניה ASSOCIATION FOR RETURNING PENSION RIGHTS AND PROPERTY OF JEWISH PEOנמחקה
580373579עמותה לקידום ומיסוד מעמדם של חיילי צ.ד.ל. (ע"ר)רשומה
580403335עמותה לקידום מקצועי חברתי, ברוח דת ומסורת ישראל, של עובדי הרשומ"ק, מ"א, שלוש הערים הגדולות, מוע"ד ות"ע (ע"ר)רשומה
580148872עמותה לקידומה של העיר בת ים - קדי"ם פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580529410עמותה פדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל מיסודם של חברי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות (ע"ררשומה
580328920עמותת בית הכנסת "דרכי נועם אהרן" והמרכז הקהילתי תורני מיסודו של הרה"ג אהרן חמדי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580166932עמותת דיור - ש.פ.א. - שוטרים, פנסיונרים של המשטרה ואזרחים ידידי המשטרהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580106946עמותת הפרוייקטים הישראליים של קרן ברנרד ואן-ליר THE ASSOCIATION OF BERNARD VAN LEER FOUNDATION PROJECTS IN ISRAELנמחקה
580135192עמותת קרן אדוארד נוטנס לסיוע למשפחות שכולות, יתומים ואלמנות של חללי צה"ל, פצועי ונכי צה"ל ונפגעי פעולות איבהנמחקה
580006112עמק ברכה מיסודו של הרב י.י. רבינוביץ שליטא אבדק"ק מונקטאש,רב העיר חולוןנמחקה
580122026צדק - הועד הבינלאומי למען זכויותיו הלגיטימיות של העם היהודי לארץ ישראל TSEDEK - I.C.FOR THE LEGITIMATE RIGHTS OF THE J.Pנמחקה
580134831ק.מ.י. - העמותה לקרב מגן ישראלי - מיסודו של אלי אביקזר (ע"ר)רשומה
580314052קופת גמ"ח ע"ש ירחמיאל ומלכה הוך ע"ה מיסודה של בנם אפרים הוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580012201קופת גמ"ח של החייטים ע"ש פרנקנשטיין מ. ז"לנמחקה
580059962קופת גמילות חסדים של יוצאי וישנוביץ בישראל ע"ש לואי פרנס ומ.ח. כהן מניו יורקנמחקה
580281871קופת מתן בסתר - קרית חיים מיסודו של הרב י. קלייןרשומה
580016137קרן איתן-קופת גמילות חסד לעילוי נשמתם של אבי בלום הי"ד ור' יוסף טרגן ז"לנמחקה
580053569קרן ב. גטניו לעדוד מחקר הרביה והאנטרופולוגיה הפיזית והחברתית של העדות והקהילות היהודיותנמחקה