חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580225514העמותה לקידום יצירותיו של דוד אבידן בישראל ובחו"ל -A NON-PROFIT FOUND ATION FOR THE PROMOTION OF DAVID AVIDAN'S WORKS INנמחקה
580326866העמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות הציבוריים החברות הממשלתיות, מד"א אורט וויצ"ו (ע"ר)רשומה
580317493הצל לבו של ילד לזכר ד"ר עמי כהן ז"ל (ע"ר) (.SAVE A CHILD'S HEART IN MEMORY OF DR. AMI COHEN (R.Aרשומה
580415537הקרן לזכרם של לוסי וסלים חלבי עמותה רשומה (THE FOUNDATION IN MEMORY OF LUCIE AND SELIM HALABI (REGISTERED AMUTAרשומה
580389450הקרן לטיפוח תרבות יידיש ע"ש מרדכי (מיגואל) מלכסון-הלפרין ז"ל מיסודה של עטייה מלכסון-הלפרין (ע"ר)רשומה
580011229ועד בירושלים להקמת גלעד ל-200,000 חיילים יהודיים בצבא האדום, שנפלו בחזיתות של מלחמת העולם השניה נגד הנאצים.נמחקה
580118206ועד ההורים של בית הספר ע"ש א.ד. גורדון בגבעתייםנמחקה
580071652ועד ההורים של בית-הספר ע"ש ד. בורוכוב בגבעתייםנמחקה
580215523חברי הקהילה האורתודוכסית מיסודו של הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר זצ"ל ברלין - תרכ"ח - תרצ"ח 1938-1869 וצאצאיהם.בהליכי מחיקה
580429835י.צ.ח.ק. - עמותת ישראל-צרפת לקורבנות של הילד והמשפחה (ע"ר)רשומה
580181063יד הרב שמעון בן-לולו זצ"ל קרן מילגות להנצחת זכרו של הרב שמעון בן-לולו זצ"לנמחקה
580458164יחדיו - למען רווחתם של עובדי וגמלאי מערכות הביטחון בפ"ת, ועובדי וגימלאי עיריית פ"ת (ע"ר)רשומה
580267037ישיבה וכולל "חיי איש" ע"ש הרב רפאל ביטון זצ"ל רבה הראשי לשעבר של הוד השרון (ע"ר)רשומה
580019198כולל "הר צבי" תל-אביב, ע"ש מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל רבה של ירושליםנמחקה
580024255כולל אמריקה תפארת ירושלים של רבי מ. בעל הנס זיע"ארשומה
580258580כפיר - עמותה למען הצלת חיים ולסיוע לצורך פתרון בעיות רפואיות של תושבי המועצה האזורית באר טוביה (ע"ר)רשומה
580294981כפר סבא 2001, התנועה לשיפור כלכלי, חברתי, חינוכי ותרבותי של העיר כפר סבא לקראת שנות האלפיים (ע"ר)נמחקה
580090207למען אהבת ישראל מיסודו של הרב י. ניומן ירושליםנמחקה
580390466לשכת העוגן מס. 79 של הבונים החופשיים (ע"ר)רשומה
580128080לשכת רמת גן של א.ח. בני ברית מס' 1472 ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט