חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580107613בית מדרש עליון בני ברק - ע"י קונגרגיישן מתיבתא מיסודו של הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ז"ל.רשומה
580092914בית תרבות של ההסתדרות ע"ש גלן א. וואטסנמחקה
580036705גבעת התחמושת- אתר הנצחה ממלכתי לציון שחרורה ואיחודה של ירושלים במלחמת ששת הימים ולמורשת המערכה על ירושלים(ע"ר)רשומה
580289395ד.א.ת.א. - העמותה לקידום מקצועי חברתי של ענפי דפוס, גרפיקה, נייר, קרטונז', תקשורת, אנרגיה, מורי דרך ואמנים (ע"ר)רשומה
580316081דרור - העמותה לקידום החינוך והתרבות לפי הטכנולוגיות של ל. רון האברד (ע"ר)פורקה מרצון
580153260האגודה הבינלאומית של סופרים יהודים בספרדית ופורטוגזית - נח. ASOCIACION INTERNACIONAL DE ESCRITORES JUDIOS EN LENGUA HISPרשומה
580534782האחווה הציונית - להנחלת מורשתו של א.ד. גורדון (ע"ר)רשומה
580298073הארגון העולמי של רואי חשבון ידידי ישראל (ע"ר) INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FRIENDS OF ISRAEנמחקה
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580291441הועד המרכזי של היהודים יוצאי אוסטריה בישראל (ע"ר) THE CENTRAL (COMMITTEE OF JEWS FROM AUSTRIA IN ISRAEL (REGISTERED AMUTרשומה
580092971החטיבה הישראלית של הארגון הבינלאומי למחקר דנטלי THE ISRAEL DIVISION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCHנמחקה
580032035המועצה הישראלית המיעצת של קרן התרבות אמריקה ישראל THE ISRAEL ADVISORY COUNCIL OF THE AMERICA ISRAEL CULTURAL FOUNDATIONרשומה
580173482המועצה העולמית של שירות קהילתי יהודי (ע"ר) (.THE WORLD COUNCIL OF JEWISH COMMUNAL SERVICE (R.Aרשומה
580020121המכללה לאופטומטריה בישראל - מיסודם של יצחק ה. גור, מרדכי קאופמןרשומה
580407161המניין המשפחתי המסורתי של כפר ורדים (ע"ר) (.THE TRADITIONAL FAMILY CONGREGATION OF KFAR VRADIM (R.Aרשומה
580114320המשפחה - הארגון לחדוש של טקס הנשואין העתיק היהודי HAMISHPACHA - THE ORGANIZATION FOR THE REVIVAL OF THE ANCIENT JEWISH Mבהליכי מחיקה
580341550העמותה הישראלית של יצרני מוספים לבטון (ע"ר) (.ISRAELI ASSOCIATION OF CONCRETE ADMIXTURES PRODUCERS (IACAP) (R.Aנמחקה
580218568העמותה לטפוח זכרם של מכס י. בודנהיימר ושל חנה הנריטה בודנהיימררשומה
580554772העמותה לפיתוח וטיפוח האנדרטה וחורשת ה-44 לזכרם של חללי אסון הכרמל בבית ג'ן (ע"ר)רשומה
580524320העמותה לקידום הידע של העוסקים בכשרות מוצרים ע"ש הרב מרדכי אליעזר וינרוט ז"ל (ע"ר)רשומה