חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580306306ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה (ע"ר)רשומה
580075778ארגון בית כורש של יהודי איראן בישראלרשומה
580122869ארגון גג של ארגונים כלכליים בחדרהנמחקה
580116523ארגון הבטיחות של תעשיית המיקרואלקטרוניקהנמחקה
580049690ארגון הגג של ארגוני נכים ונכים בלתי מאוגדיםרשומה
580065084ארגון הגג של יוצאי אירן בישראלרשומה
580050334ארגון הגג של עולי אירן נתניהנמחקה
580004695ארגון הגימלאים של בנק דיסקונטרשומה
580065621ארגון הגימלאים של עירית נתניהרשומה
580080000ארגון הגימלאים של עירית תל-אביב-יפורשומה
580327179ארגון הגמלאים של איגוד קציני הים (ע"ר)רשומה
580265205ארגון הגמלאים של עירית ירושליםרשומה
580545473ארגון ההורים של קרית החינוך ע"ש בן גוריון (רופין) עמק חפר (ע"ר)רשומה
580423515ארגון החוקרים של המגזר השלישי (ע"ר)רשומה
580024354ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי חולים הממשלתיים וסגניהם (ע"ר)רשומה
580494888ארגון המניפה של מקצועות הליווי וההדרכה מסביב ללידה ובמעגלי החיים (ע"ר)רשומה
580073831ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת חיפה (ע"ר)רשומה
580491967ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה (ע"ר)רשומה
580279354ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית יזרעאלנמחקה
580516144ארגון הסגל האקדמי של המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)רשומה