חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580141653איקומוס-ישראל - המועצה הישראלית של איקומוס IC0MOS-ISRAEL - ISRAEL NATIONAL COMMITEE 0F ICOMOSרשומה
580261980אירגון נתיבות יעקב של יהודי אתיופיה בישראלרשומה
580397537אל מקום של אהבה - בית הספר לאומנות החיים ולמנהיגות אחרת (ע"ר)נמחקה
580502755אלאנטלאקה - עמותה לקידום והעשרה של הילד (ע"ר)רשומה
580008308אלומה-- הארגון הארצי של האגודות למען הקשיש בישראלבהליכי מחיקה
580466035אל-כרמל להנצחת זכרה של המנוחה כרמל אסבח ז"ל (ע"ר)רשומה
580488534אמונה - המכללה האקדמית לאמנות וחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה (ע"ר)רשומה
580229474אמינות - תושבים למען בחירתו של מוטי בר-דגן לראשות המועצה המקומית רמת-השרוןנמחקה
580011997אמנות בתכשיט אגודה של מעצביםנמחקה
580262285אנדנט, אגודה של עדת יהודי אתיופיה בישראל - ירושליםנמחקה
580226280אנדרטה לזכר קורבנות יהודים של המשטר הסובייטירשומה
580373934אנחנו פה - העמותה הבין לאומית של ילדים ניצולי שואה (ע"ר)נמחקה
580163236אנסמבל הג'אז הישראלי מיסודו של רוי כרמינסנמחקה
580565638אנשים אריתריים בניו של ניגשי סי (ע")רשומה
580065159אסנט - היבטים פנימיים של סגנון החיים היהודי ASCENT - INNER DIMENSIONS OF JEWISH LIFESTYLEרשומה
580549954אפוטרופסות ללוקים באוטיזם - מיסודה של אלו"ט (ע"ר)רשומה
580242162ארגון "המייסדים" של המפלגה הליברליתרשומה
580145233ארגון ארצי של אסירי הנאצים לשעבר, ירושליםרשומה
580124105ארגון ארצי של יוצאי הודורשומה
580034304ארגון ארצי של סטודנטים יוצאי איראן בישראלנמחקה