חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049153אחוד הישיבות בארץ ישראל בנשיאות של העדה החרדית בעיה"ק ירושלים ת"ונמחקה
580339380אחיעוז - ארגון ארצי של חברות כח אדם בישראל לתיווך עובדים זרים בענף הסיעוד (ע"ר)רשומה
580517191אי סי אף ישראל- השלוחה הישראלית של איגוד המאמנים הבין לאומי (ע"ר)רשומה
580480853איגוד אוהדי קבוצת הכדורגל של הפועל פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580252856איגוד הבנייה של בוגרי ישיבת חברוןבהליכי מחיקה
580006963איגוד הסטודנטים של בצלאל (ע"ר)רשומה
580329068איגוד הסטודנטים של יוצאי אתיופיה בישראל (ע"ר)רשומה
580182848איגוד יצרנים ויבואנים של תכשירים להגנת הצומח (ע"ר)רשומה
580369320איגוד ישראלי של מהנדסי קרור ומיזוג אויר 2000 - אימקם 2000 (ע"ר)רשומה
580268811איגוד כללי של סופרים בישראלרשומה
580400562איגוד מיקצועי של רופאים מורשים בישראל (ע"ר)רשומה
580448884איגוד מקצועי של מנופאים בישראל (ע"ר)רשומה
580023844איגוד מרכזי של עולי ויוצאי ברית המועצות בישראלנמחקה
580054112איגוד של משווקי פירות וירקות בישראלרשומה
580279404איגלסיה ני קריסטו - כנסייה של ישו IGLESIA NI CRISTO - CHURCH OF CHRISTרשומה
580176113איחוד אירגונים של עולי אתיופיהרשומה
580442242איחוד ישראלי של מומחי ספורט אתגרי לפיתוח פעילות אתגרית, מחקר והצלה - סארמה (ע"ר)רשומה
580070753איחוד למען מוסדות התורה של חסידי גור בארץ ישראלרשומה
580387751איחוד עולמי של יהודי מרוקו (ע"ר)רשומה
580376986איחוד של עובדי השמירה ושירות "צנתוריון" (ע"ר)רשומה