חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580189199אוזל - הוצאה לאור של כתבי חכמי תימןנמחקה
580448611אומ"ץ חינוכי - ארגון מנהלים עצמאי של מנהלי בתי הספר בישראל (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580479681אומנות של בריאות (ע"ר)רשומה
580337848אומץ - מיסודו של בית מדרש מר"ץ (ע"ר)רשומה
580350536אוצר הפיוט של יהודי המגרב (ע"ר)רשומה
580122679אור לחיים שלום - עמותה להנצחת פועלו של הרב חיים שלום שקל -ואזאנא- זצ"ל עמותה מחוקהנמחקה
580428498אור לרופא - הקרן לזכרו של ד"ר פיליפ רוזנברג (ע"ר)רשומה
580467793אורה של תורת חסד (ע"ר)רשומה
580519627אורו של יוסף (ע"ר)רשומה
580366318אורו של משיח (ע"ר)רשומה
580288421אורו של עולם מודיעין עיליתנמחקה
580118693אורות יהדות המגרב - מכון לחקר הקהילות והמורשת הרוחנית של יהדות המגרב במרוקו אלג'יר טוניס ולוברשומה
580401842אורות יהודה - לאורו של הרב קוק (ע"ר)נמחקה
580215853אורות ישראל- מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מורשת יעקב ואורות ישראל (ע"ר)רשומה
580032555אות ועד מפעל המוקדש למשמעות דתית של השואהרשומה
580183374אז נדברו - לזכרו של הילד שלום מאיר רפפורט ז"לרשומה
580146017אזרחים למען בחירתו של מר דב תבורי לראשות עירית פתח-תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580373637אזרחים למען בחירתו של מתן וילנאי לכנסת ה-16 (ע"ר)פורקה מרצון
580536795אח"י - אור חדש יאיר - העמותה לזכרו של אור כרמי ז"ל (ע"ר)רשומה
580411643אחדות אזרחית של הצעירים (ע"ר)רשומה