חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034668אגודת חב' קדישא גמילת חסד של אמת (גחש"א) נתניה והסביבהרשומה
580087609אגודת חסד של אמת ועזרה לזולת בני-ברקנמחקה
580270007אגודת חסידי ספינקא בארץ ישראל מיסודו של כ"ק מרן האדמו"ר ר' יעקב יוסףרשומה
580223121אגודת יד שלמה - אגודה לעזרה לנזקקים ולחולים של יוצאי בבל בירושליםנמחקה
580298446אגודת ידידי המסלול האקדמי של המכללה למינהל (ע"ר)נמחקה
580125672אגודת ידידים של המרכז הגריאטרי תלפיות, ירושלים, עטרת זקניםנמחקה
580023174אגודת ידידים של המרכז לבריאות הנפש טירת כרמלנמחקה
580093086אגודת נאמני קרן המילגות והשרות לזולת של חברי מועדון רוטרי כרמל (ע"ר)רשומה
580022879אגודת סטודנטים של אוניברסיטה ת"א (עמותה לא תירשם ושהאגודה העותומנית פורקה ע"י ביהמ"ש)חוסלה על ידי בית משפט
580173870אגודת צדקה ישוע הנצרתי של העדה היוונית קתולית - נצרתרשומה
580023224אגודת קופת גמח של נשי אגו"י י-ם ע"ש טובה ארמןרשומה
580016285אגודת שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונורשומה
580550994אדגט - עמותה ישראלית לקידום שוויון ההזדמנויות של יהודי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580118602אדם לאדם - ידידי המחלקה הנוירולוגית של ביה"ח מאיר העמותה נמחקהנמחקה
580352029אהבת ציון בליבנו - ולאן פניו של דורנו ליוצאי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580387926אהבת רחמים - מוסדות תורה וחסד - מיסודם של הרה"ג רחמים בן עמרה זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580013787אהלה של תורה - חוג ידידי עטרת ישראלבהליכי מחיקה
580543759אהלה של תורה -בית שמש (ע"ר)רשומה
580367993אהלי מנחם ליובאוויטש (על שם ובנשיאותו של כ"ק מליובאוויטש מלך המשיח) (ע"ר)רשומה
580230761אוהלו של רבי מאיר בעל הנס, פתח תקוהרשומה