חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580319838אגודת הסטודנטים של אורט בראודה כרמיאל (ע"ר)רשומה
580003952אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושליםרשומה
580533446אגודת הסטודנטים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר)רשומה
580320968אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה בת"א (ע"ר)רשומה
580296176אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר)רשומה
580414712אגודת הסטודנטים של המכללה להוראת טכנולוגיה (ע"ר)רשומה
580135648אגודת הסטודנטים של המכללה למנהל, המסלול האקדמי, ליד אסח"הרשומה
580540185אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי ויצו חיפה (ע"ר)רשומה
580504587אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי כרמל (ע"ר)רשומה
580312502אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן (ע"ר)רשומה
580296127אגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית (ע"ר)רשומה
580270114אגודת הסטודנטים של מדרשת רופיןרשומה
580232965אגודת הסטודנטים של מכון לברשומה
580288678אגודת הסטודנטים של מכללת אשקלוןרשומה
580278679אגודת הסטודנטים של מכללת נתניהרשומה
580209278אגודת הסטודנטים של מכללת רמת גןרשומה
580346112אגודת הסטודנטים של שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580096055אגודת הספורט של בתי הסוהר בישראלנמחקה
580030310אגודת השוחרים של אוניברסיטת חיפהרשומה
580048940אגודת ועדת בתי הקברות של העדה היוונית המלכית הקטולית בחיפהנמחקה