חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580191591אגודת בית המדרש של אדמו"ר שליט"א מבאיאןנמחקה
580214468אגודת גמ"ח חזני לזכר ר' דניאל ומלכה ובנם שלום חזני - מיסודם של האחים חזנינמחקה
580015923אגודת גמח לזכרו של הקדוש משה ריבלין ז"לרשומה
580050078אגודת גמילות חסדים שעל יד בית המדרש של חסידי סוכטשוב בירושלים ת"ונמחקה
580038040אגודת הבוגרים והידידים של בי"ס תיכון עירוני ה' בחיפהנמחקה
580088151אגודת ההורים והשוחרים של בית הספר ממלכתי א' בהוד השרוןנמחקה
580107886אגודת הורים ושוחרים של בית הספר הפתוח - חיפהרשומה
580000719אגודת החובבים הישראלית של דגמי מכוניות העמותה נמחקהנמחקה
580430650אגודת הידידים והבוגרים של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה (ע"ר)רשומה
580448256אגודת הידידים והתומכים של בית הספר ע"ש הנרייטה סאלד בחיפה (2005) (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580073211אגודת הידידים של המכון המטבולי - מרכז רפואי ת"אנמחקה
580106409אגודת הידידים של זמרי קאמרןבהליכי מחיקה
580273647אגודת הידידים של מכון הלב בגבעתייםרשומה
580103919אגודת הידידים של מכון וינגייטרשומה
580022630אגודת המבוגרים של תכנית שוורץנמחקה
580314243אגודת הסטודנטים - המסלול האקדמי של המכללה לביטוח (ע"ר)בהליכי מחיקה
580283794אגודת הסטודנטים החדשה של מכללת הנגב על שם ספיר (ע"ר)רשומה
580431773אגודת הסטודנטים החדשה של שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל (ע"ר)רשומה
580026656אגודת הסטודנטים למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושליםרשומה
580055655אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל- אביב (ע"ר)רשומה