חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580039063אגודה להנצחת זכרם של מגיני גזרבהליכי מחיקה
580109908אגודה להנצחת זכרם של קרבנות השואה מעיר סקשפהרבר בהונגריה העמותה נמחקהנמחקה
580021418אגודה להפקת אירועים ופרסומים של מדינאים העמותה נמחקהנמחקה
580090439אגודה לחסכון, תגמולים ורווחה של עובדי עירית בת-יםנמחקה
580013431אגודה לטפוח מוסדות תורניים ותרבותיים של הקבוץ הדתי באזור שפיררשומה
580057131אגודה למפעלי צדקה ע"י הלשכה הגדולה של הבונים החופשיים בישראלרשומה
580019438אגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראלנמחקה
580013373אגודה לעידוד ערכי הדת של יהודי איטליהבהליכי מחיקה
580143527אגודה לציון 50 שנה להרצחו של א. באבלנמחקה
580221364אגודה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי הטלויזיה החינוכית הישראליתנמחקה
580037075אגודה לרווחת המורה מיסודה של הסתדרות המורים עמותה מחוקהנמחקה
580021459אגודה של החברות הציבוריות בענף הבניהנמחקה
580128452אגודה של חברות להחכרת ציוד בישראלנמחקה
580028009אגודת "זכור" של ניצולי השואה בישראלנמחקה
580015477אגודת אחים לעזרה הדדית של התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580037893אגודת בי"כ של צעירי אגודת ישראל הנוער האגודתי בא"ינמחקה
580004661אגודת בית אבות של הבונים החופשיים בישראלרשומה
580110880אגודת בית הכנסת המרכזי של הפועל המזרחי בני ברק, רחוב יהודה הלוי 7.רשומה
580157584אגודת בית הכנסת למען יהודי אתיופיה של תושבי קרית-יםנמחקה
580043354אגודת בית הכנסת של הספרדים הרב יוסף חיים זצ"לרשומה