חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580348100אוהל מרדכי - ע"ש מרדכי ז'ילבר עשור ז"ל נכדו של הרה"ג כמוה"ר סודי פרג' חלימי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580024172אוצר לשכת שמעון רוקח מס' 1967 של בני ברית בישראל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטרשומה
580553253אור שלמה להחדרת ערכי מוסר על פי משנתו של המשגיח ר' שלמה וולבה ז"ל (ע"ר)רשומה
580203651אירגון ארצי של עובדי החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל NATIONAL ORGANIZATION OF THE ISRAEL ASSOCIATION OF COMMUNITY רשומה
580169472אירגון בוגרי בי"ס לאחיות הדסה ע"ש ה' סאלד ובי"ס לסיעוד ע"ש ה' סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.רשומה
580108363ארגון הגג של לשכות המסחר הדו לאומיות בישראל ASSOCIATION OF BI-NATIONAL CHAMBERS OF COMMERCE IN ISRAELרשומה
580317030ארגון עולמי של לוחמים יהודים, פרטיזנים ואסורי המחנות (ע"ר) WORLD ORGANISATION OF JEWISH FIGHTERS, PARTISANS AND CAMP INMבהליכי מחיקה
580064491ביהכ"נ לזכרון קדושים על קדוש השם בקרית שמונה יט' בניסן תשל"ד ולזכרו של הצדיק רבי יצחק ממיסטלוב שנל"ערשומה
580148682בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.רשומה
580275279בית הכנסת ובית מדרש של מתפללי בית הכנסת לשעבר בשייח מוניס ע"ש הקדושים דוד בש ומרדכי גריץ ז"לנמחקה
580143766בית הכנסת לעולי אלגיריה שבת אחים מיסודו של עמרם סבן ז"ל ובאבי נסים ז"ל והרב בוסקילה חנניה ז"לנמחקה
580276830בית הכנסת מנין אברכים צעירי אגודת ישראל של בוגרי ישיבת חברון בקרית צא"י נחלת סירוקה בני-ברקנמחקה
580148427בית הכנסת עולי בבל אהל יעקב - מיסודם של ר' אליהו פטל ובניו נג'י ושלום והחזן דוד אהרן זצ"לנמחקה
580221224בית הספר התיכון התורני ע"ש פ. הימלפרב, מיסודו של ביהמ"ד למורים "מזרחי"רשומה
580132090בית יוסף - ע"ש מרן ר' יוסף קארו זיע"א, מרכז קהילתי תורני לישובי מרום הגליל לזכרו של הרב יוסף חדיף זצ"ל (ע"ר)רשומה
580464261בית כנסת אגודת אחים "יד ושם" תל אביב מיסודו של המנוח משה דואדי נ"ע (ע"ר)רשומה
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580214948בית כנסת אהבת חיים מיסודו של ר' יוסף כהן ז"ל אפקים ראה תיק 19-228 שבוטלנמחקה
580137982בית כנסת תורה וחיים ע"ש הרב חיים חורי זצ"ל ולזכרו של הרב מגוס סבג זצ"לנמחקה
580064947בית מדרש גבוה בארץ ישראל - לייקווד, בית מדרשו של רבינו הגדול מרן הגאון ר' אהרן קוטלר זצוקללה"הרשומה