חיפוש: של

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580075232אגודת "מרפא - וחסד" ע"ש הרה"ג החסיד מוהר"ר אברהם צאלח זצ"ל, דיין דק"ק צנעא בתימן. מיסודם של: ר' אברהם צדוק זצ"ל ר' דוד צנמחקה
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580188746"יד-לעד" בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה, מיסודם של ותיקי בני-עקיבא מרכז אירופה (ע"ר)רשומה
580019883"ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה לב זכרונו לברכה"רשומה
580020568"כולל חיים מנחם מנדל בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מיסודו של ר' חיים מנחם מנדל בן ליבר גוטמן"נמחקה
580064483"נר חיים" לזכרו ולעילוי נשמתו של הרה"ח ר' יעקב חיים ב"ר מנחם ז"ל קוהןנמחקה
580003440"נתיבות חיים" - מרכז ע"ש החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם של יצחק וגרסיה עזרן ע"ה (ע"ר)רשומה
580311843"נתיבות עוזיאל" מרכז תורני להנחלת ערכי היהדות ע"פ מורשתו של הגרב"צ עוזיאל זצ"ל (ע"ר)רשומה
580192896"עתוד"- עמותת תעסוקה ודיור-ליד ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580290062"קופת גמ"ח ע"ש מלכה הוך ע"ה מיסודה של בנה אפרים הי"ו" (ע"ר)רשומה
580536068א.מ.י.ת.י. - אגודת מקצועני ישראל של תעשיית היופי (ע"ר)רשומה
580143691א.ת.ח. אזרחים תומכי חיים עמותה ציבורית לקידום בחירתו של חיים בן- חיים לראשות העיר רעננה ושיפור חיי הרווחה, התרבות והקהילנמחקה
580014462אגודה להנצחת זכרם של ש. אפרת ז"ל ו-ש. נחליאל ז"לרשומה
580068252אגודת "יד יעקב" לשמו וזכרו של יעקב מאיר כהנא ז"ל קצין צה"ל ע"י ישיבת ההסדר מעלותנמחקה
580084861אגודת בית הכנסת הגדול בשכונת הרצליה חיפה מיסודו של הרה"ג ר' מ.מ.קופרשטוק זצ"לרשומה
580057412אגודת בית הכנסת המרכזי של יוצאי תימן בת-ים, תפארת ציון ע"ש אבי העזרי, רחוב הגבורים 1, בת-יםרשומה
580051043אגודת בתי יתומים ויתומות תל אביב (מיסודו של א. ל. בלובשטיין ז"ל)רשומה
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580304012אגודת הבוגרים והידידים של הגימנסיה הריאלית ע"ש א. קררי ראשון לציון (ע"ר)בהליכי מחיקה
580454734אהבת חסד ע"ש החפץ חיים - ארגון סיוע ושיקום משפחות (לכבוד שבת ותינוקות של בית רבן) (ע"ר)רשומה