חיפוש: שלהבת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580262822ארגון "שלהבת תימן"נמחקה
580309078מרכז חינוכי "שלהבת רכסים" (ע"ר)רשומה
580314516פעילות לבני נוער שלהבת בבא סאלי (על שם רבינו ישראל אבוחצירא זי"ע)רשומה
580258390שלהבתרשומה
580364842שלהבת - לב טוב (ע"ר)רשומה
580135291שלהבת - לקידום עדות המזרח ברוח היהדות החרדיתנמחקה
580312973שלהבת - שלוב נכים בסביבה תומכת (ע"ר)רשומה
580325884שלהבת אש יוסף (ע"ר)רשומה
580310597שלהבת דוד (ע"ר)רשומה
580088060שלהבת הדרוםרשומה
580180057שלהבת החיים ע"ש רבי חיים סנואני זצוק"לבהליכי מחיקה
580513356שלהבת החינוך (ע"ר)רשומה
580328730שלהבת יבנאל (ע"ר) (CHALHEVET YAVNEEL (R.Aבהליכי מחיקה
580415859שלהבת יה (ע"ר)רשומה
580322378שלהבת יהודה (ע"ר)רשומה
580367548שלהבת ישראל (ע"ר)רשומה
580306322שלהבת מודיעין (ע"ר)רשומה
580247070שלהבת מכביםרשומה
580297968שלהבת מרדכי ע"ש רבי מרדכי רביבו ז"ל בר דוד ודדה ע"ה (ע"ר)רשומה
580402246שלהבת עולם (ע"ר)רשומה