חיפוש: שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580237139תושבי שכונת סומילנמחקה
580556116תושבים למען שכונת אם המושבות החדשה (ע"ר)רשומה
580403640תושבים למען שכונת פרס נובל ראשונה בראשון לציון (ע"ר)רשומה
580357838תושבים למען שכונת רמות רבתי, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580141877תלמוד תורה שכונת התקוהבהליכי מחיקה