חיפוש: שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580250116עמותת מקוואות שלמה ומשה - שכונת ותיקים חולוןנמחקה
580428118עמותת שכונת בני תורה באר שבע (ע"ר)רשומה
580368900עמותת שכונת גבעת הפרחים (ע"ר)רשומה
580558732עמותת שכונת הנשיא לפעילות שכונתית (ע"ר)רשומה
580376549עמותת שכונת הקאנטרי - מודיעין (ע"ר)רשומה
580183358עמותת שכונת לוי יצחק - כפר חב"דנמחקה
580104040עמותת שכונת מרכז בעלי מלאכה - קהלת משכנות יעקב - בני ברקרשומה
580514560עמותת תושבי שכונת נופי אביב המורחבת (ע"ר)רשומה
580415016עמותת תושבי שכונת תל-ברוך בת"א לניהול ביהכ"נ ומוסדות התרבות בשכונה (ע"ר)רשומה
580366672עמותת תושבים למען שכונת גבעת סביון בית שמש (ע"ר)רשומה
580162659עמותת תושבים לקידום עניני שכונת נוה אמירים הרצליהרשומה
580525228צעירי שכונת קרית הרצוג בני ברק (ע"ר)רשומה
580146397שכונת איכות - קרית שמונהנמחקה
580222610שכונת ימין משה (1993), עמותהנמחקה
580190478שכונת מגורים - קארו צפת 09נמחקה
580005932שכונת נאות עידן יבנהרשומה
580008787שכונת נוף העמקנמחקה
580214443שכונת עוז להתישבות קהילתית נצריםנמחקה
580207223שכונת קוטג'ים בשועפט ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580116390שכונת תפארת חולות ראשון-לציוןניתן צו פירוק על ידי בית משפט