חיפוש: שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580034296ועד שכונת עמידר א' פתח תקוהנמחקה
580435329ועד שכונת פרץ רעננה (ע"ר)רשומה
580079770ועד שכונת רותם ערדנמחקה
580123529חברה קדישא - שכונת נווה שלוםרשומה
580435733חסידי ברסלב - שכונת נחלה ומנוחה (ע"ר)רשומה
580291292טהרת ישראל בראשות הגרמ"ש קליין שליט"א רב שכונת אור-החיים ב"ברשומה
580329308טניס שולחן שכונת למד (ע"ר)נמחקה
580496644ידידים למען שכונת הר כנען (ע"ר)רשומה
580461879יש"י - יחד שבטי ישראל - שכונת הקטמונים ירושלים (ע"ר)רשומה
580174589ישיבה וכולל לאמריקאים יגדיל תורה שכונת עזרת תורה בירושליםרשומה
580267086לבניית שכונת בני אלקנהבהליכי מחיקה
580557338להחזיקם - קרן עזרה וחסד דחסידי סטולין קרלין - שכונת התמר (ע"ר)רשומה
580188407מועדון עירוני קהילתי לקידום ופיתוח החינוך והתרבות שכונת בן צבי בהליכי פירוק מרצוןנמחקה
580034601מועצת שכונת "שבעת המינים"נמחקה
580079663מועצת שכונת קדמת ראשוןנמחקה
580010957מועצת תושבי שכונת יעלים אילתנמחקה
580562130מנהלת שכונת נווה מנחם באר שבע (ע"ר)רשומה
580485126מניין ספרדי ירושלמי - שכונת בוכמן מודיעין (ע"ר)רשומה
580558369מרכז התורה והחסד שכונת שמואל הנביא ירושלים (ע"ר)רשומה
580490258מרכז קהילתי צרפתי - מעלה אדומים, שכונת צמח השדה (ע"ר)רשומה