חיפוש: שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580532687העמותה לפיתוח עדי - שכונת התמר (ע"ר)רשומה
580101947העמותה לפיתוח שכונת "אשכולי פז" באשקלוןפורקה מרצון
580296721העמותה לפתוח עדי - שכונת השקד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580188035העמותה לקידום ופיתוח שכונת כנעןנמחקה
580106888העמותה לקידום שכונת א-טוררשומה
580233591העמותה לקידום שכונת אפרידרנמחקה
580128759העמותה לקידום שכונת אתר רבקה והעיר עמנואלנמחקה
580184489העמותה לקידומה ולפיתוחה של שכונת נווה פתנמחקה
580186716העמותה לשיקום שכונת גבעת שאול ב' - מבוא הר נוף - דיר יאסיןנמחקה
580020881העמותה לשקום שכונת הבוכרים ובית ישראל העמותה נמחקהנמחקה
580091718ועד גג שכונת אשכול - ט - באר-שבענמחקה
580284578ועד משתכני שכונת רמות באר-שבעבהליכי מחיקה
580195634ועד שכונת אלקלעה רחוב 13נמחקה
580039212ועד שכונת גבעת חנניה(אבו תור)נמחקה
580084366ועד שכונת גן חקל רמלה העמותה נמחקהנמחקה
580132082ועד שכונת דרום - באר שבענמחקה
580052991ועד שכונת הבדווים לשיקום ורווחהנמחקה
580349173ועד שכונת ויצמן-בטיש, הרצליה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580008217ועד שכונת נחלת-אחים וזכרון אחים ירושליםנמחקה
580122844ועד שכונת עין כרםרשומה