חיפוש: שכונת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580148682בית הכנסת אור-החיים הק' זי"ע, שכונת קטמון ג' מיסודו של הרב שמעון דריהם זצ"ל, ירושלים ת"ו.רשומה
580295145בית כנסת סטולין-קרלין בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכונת פרי הארץ גבעת זאב (ע"ר)נמחקה
580495117זרע יהודה ע"ש הרה"ק מדז'יקוב זיע"א שכונת יפה נוף בית שמש (ע"ר)רשומה
580268076"ועד שכונת רמת אביב ג'"בהליכי מחיקה
580057032"עץ החיים" בית כנסת שכונת יעקבנמחקה
580243939"תומכי תורה הכללית" - שכונת עזרת תורה, ירושליםנמחקה
580452928אבני החושן שכונת רמת חן - חיפה (ע"ר)רשומה
580066520אגודת "אהבה ואחוה" ירושלים תובב"א שכונת הר נוףרשומה
580033157אגודת בי"כ בית ישראל שכונת עקיבא פתח תקוהנמחקה
580085603אגודת בית הכנסת "שיבת ציון", שכונת עקיבארשומה
580012482אגודת תושבי שכונת לרשומה
580477016איחוד מתפללי אשכנז, שכונת אבי עזרי בית שמש (ע"ר)רשומה
580162543אייל - ייזום, ניהול, תכנון והקמת שכונת מגוריםבהליכי מחיקה
580197622ארגון עזרה וחסד "נועם חיים שכונת אור החיים בני ברק"בהליכי מחיקה
580025419ארגון שכונת העונירשומה
580154664ביהמ"ד המרכזי דחסידי בעלזא שכונת נוה השלשהרשומה
580109585בית הכנסת - בית רחל - שכונת כנסת ישראל א' - ירושלים ת"ונמחקה
580221893בית הכנסת - על שם רבי שמעון בר-יוחאי, שכונת ויצמן, חדרהרשומה
580093532בית הכנסת "בית אברהם" - שכונת משכנותנמחקה