חיפוש: שכונה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580388320מיינה כמאנה שכונה מערבית (ע"ר)רשומה
580368355מנהלת שכונה נאות לון באר שבע (ע"ר)רשומה
580374635נאות אברהם - שכונה תורנית לאומית ע"ש מרן הרב אברהם הכהן קוק זצ"ל (ע"ר)רשומה
580533628נאות אחווה - שכונה למבוגרים (ע"ר)רשומה
580212512עמותה למען שכונה ב' באר שבענמחקה
580485175עמותת בית הכנסת שכונה צפונית אלקנה (ע"ר)רשומה
580333284עמותת בית כנסת שכונה ט' בשוהם (ע"ר)רשומה
580269124שכונה שבע תל שבענמחקה