חיפוש: שילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580315489מ.פ.ג.ש. - מרכז פעילות גוש שילה (ע"ר)רשומה
580162311אוהל שילהרשומה
580142974בית הכנסת הספרדי - שילהבהליכי מחיקה
580056117בית הכנסת שילה כפר גניםנמחקה
580078616בית כנסת "שילה" - קרית אונורשומה
580561074בית כנסת זכרון משכן שילה (ע"ר)רשומה
580055432בית כנסת רמות שילהנמחקה
580215143בית מדרש להוראה - שילהנמחקה
580301653המכון לחקר תל שילה (ע"ר)נמחקה
580452001הקרן להנצחת שילה לוי הי"ד (ע"ר)רשומה
580079259וועד הורי ביה"ס "שילה" קרית אונונמחקה
580530392חסדי שילה (ע"ר)רשומה
580567931חסדי שילה רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580002590ישיבת "שילה"רשומה
580468189מכון משכן שילה - תורה לעם ולארץ (ע"ר)רשומה
580528735משכן שילה - המרכז למחקר ולפיתוח ערש ההתיישבות בארץ ישראל (ע"ר)רשומה
580560803משכן שילה (ע"ר)רשומה
580271617נתיב אור שילהרשומה
580366607עד כי יבא שילה (ע"ר)רשומה
580366623עמותת בית הכנסת, אלוני-שילה (ע"ר)רשומה