חיפוש: שטפנשט

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580465045בית התבשיל ישועת שטפנשט נתנאל (ע"ר)רשומה
580314177מוסדות שטפנשט (ע"ר)רשומה
580313625מרכז שטפנשט ירושלים (ע"ר)רשומה
580378792נצח אברהם מתתיהו שטפנשט (ע"ר)רשומה
 1