חיפוש: שולחן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580308757"מעוף" - המרכז הישראלי לטניס שולחן (ע"ר)רשומה
580546851אופק - מרכזי טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580290435איגוד ספורטיבי דתי, אליצור נתניה - טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580393239ארגון שולחן עגול מס' 5 לאזור תל אביב והמרכז (ע"ר)רשומה
580364297בית"ר באר שבע טניס שולחן - 2000 (ע"ר)רשומה
580310969בית"ר חדרה - טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580367233ביתר אילת - טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580258119ביתר אשדוד - טניס שולחןרשומה
580230720ביתר באר שבע כדורסל וטניס שולחןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580495257המרכז לטניס שולחן ירושלים (ע"ר)רשומה
580145563העמותה לקידום טניס שולחןרשומה
580332757הפועל אשדוד - טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580547578הפועל חיפה טניס שולחן (ע"ר)רשומה
580275667הפועל מועדון טניס שולחן קרית-מלאכירשומה
580283166הפועל רמת-גן - מועדון טניס שולחןנמחקה
580382711טניס שולחן - העידן החדש (ע"ר)רשומה
580379584טניס שולחן הפועל נוף ים הרצליה (ע"ר)נמחקה
580146298טניס שולחן ראשון - אקדמיה לבדמינטון (ע"ר)רשומה
580329308טניס שולחן שכונת למד (ע"ר)נמחקה
580282309לטניס שולחן, בבלי תל-אביברשומה